Të vërtetat mbi Gripin dhe vaksinat kundër tij.

Të vërtetat mbi Gripin dhe vaksinat kundër tij. Një nga valët e sëmundjëve si dhe më e shpeshta është gripi. Një sëmundje e cila qdo vit kaplon me mijëra qytetar. E shkaktuar nga virusi i Gripit....

HIV crrenjoset nga qelizat e infektuara !

HIV- virusi I imunodeficiences njerezore eshte nje Lentivirus qe shkakton semundjen e imunodeficiences se fituar (SIDA), gjendje ne te cilen si pasoje e demtimit serioz te sistemit imun predominojne...