Albanian

Vaksina e Pfizer dhe BioNTech: BNT162b2

1-Vaksina BNT162b2 përdor teknologji relativisht të re të ARN-së të nukleozidit të modifikuar.

2- Doza efektive ishte niveli i dozës 30 μg në një orar prej 2 dozash. Kjo dha efekte anësore të lehta.

3-Megjithëse vaksina Pfizer është një kandidat kryesor, një vaksinë e vetme do të jetë furnizim i pamjaftueshëm në fazat fillestare.

Hyrje: Javën e kaluar bota mori lajme pozitive në lidhje me vaksinën Pfizer. Rezultatet paraprake sugjeruan se vaksina e tyre ishte më shumë se 90% efektive kundër COVID-19 .Por si funksionon vaksina? Vaksina Pfizer dhe BioNTech (BNT162b2) është e përbërë nga ARN mesazheri i modifikuar nga nukleozidi (modRNA) dhe e kapsuluar në nanopjesëzat lipide. Kjo funksionon duke stimuluar qelizat tona për të bërë një proteinë virale, ndryshe nga vaksinat tradicionale. Kur këto proteina virale hasen me sistemin tonë imunitar, bëhen antitrupa. Kjo mundëson që sistemi ynë imunitar të njohë virusin dhe ta sulmojë atë. mARN, e cila është një molekulë që përmban udhëzime për të bërë proteina, injektohet dhe bën që qelizat të prodhojnë një glikoproteinë të quajtur “thumba”. Glikoproteinat janë grupe proteinash që përmbajnë grupe karbohidratesh të bashkangjitura në zinxhirin polipeptidik. Glikoproteina me thumba gjendet në zarfin e jashtëm të koronavirusëve, siç tregohet në Fig. 1. Funksioni i tij është të njohë dhe të ndërveprojë me qelizat e tjera. Kërkimet kanë treguar se 2019-nCov mund të infektojë qelizat epiteliale të frymëmarrjes njerëzore përmes ndërveprimit të glikoproteinës spike me receptorët ACE2 njerëzorë, duke lejuar që virusi të hyjë në ato qeliza.

Një avantazh i madh i vaksinës mARN është se shkencëtarët mund të kursejnë kohë duke anashkaluar prodhimin laboratorik të proteinave. mARN është një kopje e pjesshme e ADN-së e përfshirë në krijimin e proteinave. Prandaj, duke injektuar direkt udhëzimet molekulare për ta bërë proteinën në vetë trupin e njeriut, shmanget procesi i vështirë i prodhimit dhe pastrimit të proteinave. Kjo mundëson imitimin e strukturës dhe shprehjes së antigjenit siç shihet gjatë një infeksioni natyror.

Përmbledhje e provave klinike: Gjatë provës klinike të 2 kandidatëve të ndryshëm të vaksinave të ARN-së, u vlerësuan tre faktorë: reaktogjeniteti (aftësia për të prodhuar reagime të zakonshme, anësore), imunogjeniteti (aftësia për të provokuar një përgjigje imune) dhe siguria. Ky provë klinike u zhvillua në 3 faza dhe ishte një studim i rastësishëm, i kontrolluar nga placebo, i verbër nga vëzhgimi, gjetja e dozës, zgjedhja e kandidatëve të vaksinave dhe studimi i efikasitetit në individë të shëndetshëm. Përafërsisht 44,000 pjesëmarrës morën pjesë në studim në të tre grupmoshat (12-15, 16-55 ose> 55 vjeç) dhe u testuan në nivele të ndryshme dozimi. 42% e pjesëmarrësve globalë kishin prejardhje të larmishme racore dhe etnike. Ky është një konsideratë e rëndësishme, pasi që pakicat etnike janë ndikuar negativisht nga COVID-19. U zbulua që doza e efektshme ishte niveli i dozës 30 μg në një orar me 2 doza (të ndara nga 21 ditë) në nivelin e dozës mesatare-BNT162b2 [5] [6]. Rezultatet treguan një shkallë efikasiteti mbi 90% në 7 ditë pas dozës së 2-të.

Kufizimet dhe efektet anësore: Ka pak kufizime në këtë studim: Meqenëse vaksina mARN është një teknologji relativisht e re, ajo kërkon prova të gjera për sigurinë dhe efikasitetin e një vaksine. Gjatë provave klinike efektet anësore kryesisht të lehta u regjistruan nga vullnetarët. Kjo përfshinte dhimbje në vendin e injeksionit, lodhje, dhimbje koke, dridhura, dhimbje muskulore dhe dhimbje të kyçeve. Një problem i mundshëm logjistik është se BNT162b2 kërkon ruajtje në –80 °C [7]. Meqenëse ARNi është shumë i paqëndrueshëm, ruajtja e saj në këtë temperaturë parandalon prishjen e saj. Kjo përbën një sfidë të madhe për transportin, shpërndarjen dhe ruajtjen e vaksinës në të gjithë botën. Në mënyrë që të arrihet një efikasitet i lartë, nevojiten 2 doza brenda një intervali 21 ditor. Kjo do të thotë që nevojitet prodhimi i dyfishit të dozave dhe kështu klinikat duhet të mbajnë gjurmët dhe të ri-administrojnë vaksinën në mënyrë të përshtatshme.

Përfundim: Nevoja e orës është të krijoni një COVID-19 të sigurt dhe efektiv për të përfunduar këtë pandemi. Megjithëse vaksina Pfizer ka treguar rezultate premtuese në provat klinike, është e rëndësishme të theksohet se nuk do të ketë një fitues të vetëm të vaksinës; forca të ndryshme ofrohen nga vaksinat e tjera, veçanërisht në kontekste të dallueshme epidemiologjike. Për më tepër, një vaksinë e vetme do të jetë furnizim i pamjaftueshëm në fazat fillestare.

✵COPYRIGHT: Ky artikull është pronë e We Speak Science, një institucion jofitimprurës i bashkëthemeluar nga Dr. Detina Zalli dhe Dr. Argita Zalli. 

✵References:

1.Pfizer’s Covid Vaccine: 11 Things You Need to Know. (2020). The New York Times. [online] 10 Nov. Available at: https://www.nytimes.com/live/2020/pfizer-covid-19-vaccine [Accessed 13 Nov. 2020].

2. Peters, A. (2020). How Pfizer’s COVID-19 vaccine works: mRNA. [online] Fast Company. Available at: https://www.fastcompany.com/90573488/how-pfizers-covid-19-vaccine-works-mrna [Accessed 13 Nov. 2020].

3. Mishra, S. (2020). What the phase 1 trials of the first COVID-19 vaccine really mean. [online] Fast Company. Available at: https://www.fastcompany.com/90508647/what-the-phase-1-trials-of-the-first-covid-19-vaccine-really-mean [Accessed 13 Nov. 2020].

4. Hodgson, S.H., Mansatta, K., Mallett, G., Harris, V., Emary, K.R.W. and Pollard, A.J. (2020). What defines an efficacious COVID-19 vaccine? A review of the challenges assessing the clinical efficacy of vaccines against SARS-CoV-2. The Lancet Infectious Diseases. [online] Available at: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930773-8 [Accessed 13 Nov. 2020].

5.A phase 1/2/3, placebo-controlled, randomized, observer-blind, dose-finding study to evaluate the safety, tolerability, immunogenicity, and efficacy of SARS-COV-2 RNA vaccine candidates against covid-19 in healthy individuals Title: A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals. (2020). [online] Available at: https://pfe-pfizercom-d8-prod.s3.amazonaws.com/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf [Accessed 13 Nov. 2020].

6. Kaur, S.P. and Gupta, V. (2020). COVID-19 Vaccine: A comprehensive status report. Virus Research, [online] 288, p.198114. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168170220310212 [Accessed 13 Nov. 2020].

7. Poland, G.A., Ovsyannikova, I.G. and Kennedy, R.B. (2020). SARS-CoV-2 immunity: review and applications to phase 3 vaccine candidates. The Lancet. [online] Available at: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932137-1 [Accessed 13 Nov. 2020].

Related Articles

Back to top button

Important This site makes use of cookies which may contain tracking information about visitors. By continuing to browse this site you agree to our use of cookies.