C’eshte ulçera?

C’ESHTE ULCERA PEPTIKE
Semundja ulçeroze peptike ndodh kur nje plage e dhimbshme,zhvillohet ne mukozen e stomakut ose te zorres.Infeksioni me helikobakter pylori,eshte shkaku me i shpeshte i shkaktimit te ulçeres.Perdorimi i shpeshte ose per nje kohe te gjate te medikamenteve ,te quajtura anti fiamatore jo asteroide,mundet gjithashtu te çoje ne ulçere te stomakut.Ulçerat jane shpesh te trajtueshme me sukses ku perdorin antibiotike dhe medikamente qe bllokojne prodhimin e acidit.

1.FJALORI I ULCERES PEPTIKE

Antigen—nje substance qe stimulon sistemin imun
Antitrupa–pjese te sistemit imun qe luftojne semundjet
Bakterie—mikrobe qe shkaktojne semundje te njeriu
Duodenum–pjesa e pare e zorres se holle,,,,lidh stomakun me zorren e holle
Endoskopi—Nje proçedure ne te cilen mjeku fut nje tub fleksibel,te quajtur endoscope,nepermjet gojes poshte ne ezofak dhe brenda ne stomak dhe duodem.Mjeku mund te shohe nepermjet endoskopit dhe percakton pranine e semundjes.
Ezofaku—Organ i ngjashem me nje tub ,qe te çon nga goja ne stomak.
Gastriti—inflamacion i shtreses se brendshme te stomakut.
Helicobakter pilori—bakter qe shkakton semundje (gastritin dhe ulçeren).
Inflamacion—nje pergjigje e indit te demtuar qe shkakton skuqje,dhimbje etj.
NSAIDs—medikamente antifiamatore jo steroide ,qe luajne inflamacionin e indeve.
Peptike–nje pershkrim i lidhur me tretjen ne sistemin digjestiv te siperm(stomaku dhe zorra e holle)
Stomak—nje organ i ngjashem me nje qese qe lidh ezofakun me zorren e holle.Ai eshte rezervuar per ushqimin e ngrene dhe sekreton lengje te pasura me acid.sherben per copezimin e ushqimit.
Ulçere–Plage ose lendim i shtreses se brendshme.

2.TRAKTI DIGJESTIV

Shtresa e brendshme e stomakut (mukoza) eshte nje membrane elastike,qe e merr veten shpejt ne rast demtimi.Nje shtrese mukosi mbron stomakun nga demtimi i acidit i prodhuar vete nga ai,i cili fillon prçsin e tretjes.Mekanizma te ngjashme mbrojne dhe duodenin.Disa nga lengjet gastrike te perfshira ne proçesin e tretjes ,ane mjaft toksike keshtu qe nje mukoze e shendetshme e stmakut dhe duodenit,luan nje rol kyç ne shendetin e pergjithshem.Semundja me e zakonshme e stomakut –semundja ulçeroze peptike–ndodh kur acidi i stomakut penetron ne mukozen e stomakut dhe te zorres,duke shkaktuar ulçere,nje plage e dhimbshme ,e lokalizuar ne mukoze.

3.ULCERA PEPTIKE

Kur nje tip bakterieje e quajtur helikobakter pylori,infekton mukozen e stomakut shkakton ulçere ne stomak.Ulçera shkokton dhimbje abdominale dhe ne disa raste hemoragji.Nje ulçere e pa mjekuar mund te shkaktoje mjaft pasoja,te quajtura komplikacione.Keto komplikacione,perveç hemorragjise mund te jene perforacioni q e kerkon trajtim kirurgjikal,bllokimi i kanalit pylorik,duke penguar kalimin e ushqimit nga stomaku ne zorren e holle duke shkaktuar te vjella dhe renie ne peshe.Ne raste te renda komplikacionet e stomakut mund te shkaktojne edhe vdekje.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.