Çdo ditë e më shumë ne jemi të lidhur pas një stili jetese, pas ambienteve të brendshme, punës, studimeve, lojërave elektronike, smartfonëve dhe kompjuterëve. A kemi menduar ndonjëherë që kjo gjithnjë e më shumë po na çon drejt një popullsie botërore miope ?

Miopia është një anomali refraktive si pasojë e së cilës rrezet të cilat vijnë nga objekte në distancë nuk fokusohen në retinë por përpara saj si pasojë shikimi përmirësohet nëpërmjet reduktimit të distancës. Quhet ndryshe dhe gabim refraktiv dhe objekti nuk duket i qartë. Simptomat e saj janë dhimbje koke, tendosje e syve dhe vështirësi në të parit larg.

Në zhvillimin e miopisë ndikojnë të dy faktorët gjenetik dhe mjedisor.

Studime kanë treguar që zgjatja e syrit dhe zhvillimi i miopisë duket të ulet në periudha kur shpenzohet më shumë kohë në ambientet jashtë dhe rritet në periudha kur shpenzohet shumë kohë brenda.

Një studim i fundit i publikuar në revistën e Oftamologjisë studioi trendin e saj nëpërmjet një meta-analize e cila ka përfshirë 2.100.000 pjesëmarrës. Parashikohet se në vitin 2050 plot 4,8 bilion njerëz do të jenë miopë e cila përbën 49,8 % të popullsisë botërore. Ndërsa nje miopi të lartë do të kenë 9.8% e popullsisë botërore. Këto vlera janë dyfishi i atyre në vitin 2010. Sigurisht vlera alarmante!

Popullsia aziatike është ndër më të rrezikuarat aq sa shkencëtarët e quajnë epidemia aziatike e miopisë. Më shumë se 90% të të rinjve në Azinë Lindore duke përfshirë Kinën, Japoninë, Tajvanin, Singaporin dhe Korenë e Jugut janë miopë.

Ndërsa aspekti gjenetik përfshin një listë  hipotetike të gjeneve kandidate bazuar në patofiziologjinë e sindromës së miopisë. Rezultatet e shumë prej këtyre gjeneve janë premtues me besueshmëri të lartë biologjike, ndërsa disa prej tyre janë ende të diskutueshme. Mendohet se është proteina e prodhuar nga këto gjene që mund të ketë një influencë mbi sensibilitetin, rëndesën dhe progresin e miopisë në nivel individual.

Konkretisht këto gjene kandidate janë:

 • Gjeni kodues për transformimin e faktorit rritës β (TGF-β) i cili luan një rol shumë të rëndësishëm në rimodelimin e sklerës.
 • “Gjenet mjeshtër kontrollues” dy gjenet PAX 6 dhe SOX 2 të cilët luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen dhe zhvillim e syrit.
 • Gjeni kolagjen tip-1 alfa-1 (COL1A1) i cili është një gjen i shprehur në muret e sklerës me miopi të lartë.
 • Faktori rritës hepatocit (HGF) e cila është e lidhur me një miopi të lartë në një nga studimet e kryera

Sipas studimeve të fundit, në një nga skanimet më të mëdha gjenetike të kryera në popullsinë aziatike është gjetur  një lokus i ri autozomal dominant, në kromozomin 5p15.33-p15.2. Ky lokus mendohet të jetë një faktorë gjenetik lidhur me miopinë. Megjithatë faktorët mjedisorë kanë influencë më të lartë sesa ato gjenetikë sepse këta të fundit janë ende të diskutueshme.

Mund të themi  pra me padyshim se një predispozitë e lartë gjenetike dhe një stil jetese të varur pas elektronikës po dëmton sytë tanë dhe po na çon drejt verbërimit të shoqërisë!

A jemi duke neglizhuar miopinë?

Fatkeqësisht po!

Referencat:

 • https://www.questia.com/library/journal/1P3-3949940421/myopia-and-daylight-in-schools-a-neglected-aspect
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Myopia
 • http://www.news-medical.net/health/Myopia-Research.aspx
 • https://nei.nih.gov/eyedata/myopia
 • https://nei.nih.gov/health/errors/myopia
 • http://www.theatlantic.com/health/archive/2016/02/in-2050-half-the-world-will-be-nearsighted/468606/
 • Why Up to 90% of Asian Schoolchildren Are Nearsighted
 • Imazhi i adaptuar nga www.endmyopia.org