We Speak Science Academy

0

We Speak Science Academy  (WSSA) eshte academia e We Speak Science, Institut jo-fitimprures, qellimi i te cilit eshte te mbeshtesi profesionistet dhe studentet ne karrieren e tyre.

Gjate WSSA, studentet dhe profesionistet do te jene ne kujdestari te Dr Zallit. Gjate vitit ata do te trajnohen dhe do te marrin disa kurse te ndryshme ne fushen e mjekesore/shkencore.  Disa nga kurset perfshijne:

Cancer Cell Biology, Biochemistry, Genetics, Immunology, Laboratory Research si edhe kurs: Si Te Aplikosh per Master/Ph.D. ne Universitete etj.

Ne fund te kursit, studentet dhe profesionistet e WSSA do te marrin nje certifikate ne emer te WSS, si edhe mbeshtetje akademike (leter reference bazuar ne suksesin e studentit gjate vitit akademik ne WSS) nga Dr. Zalli.

Studentet do te udhetojne edhe ne Angli per te shkuar ne Universitetin e Cambridge ku do te marrin nje kurs nga profesoret me te mire ne bote. Ne fund te kursit, studentet marrin edhe nje certifikate nga Universiteti i Cambridge.

Periudha ne WSSA zgjat 1 vit. Te gjithe profesionistet dhe studentet duhet te aplikojne duke derguar email ne detinazalli5@gmail.com me CV-ne e tyre bashkengjitur.

Aplikimet jane te hapura dhe mbyllen ne 15 dhjetor 2018. Me shume informacione do tu shkruajme ditet e ardhshme.

PS: Per profesionistet dhe studentet qe nuk kane njohuri te gjuhes angleze WSSA ofron edhe kurse IELTS Online

Video per WSSA eshte me poshte: