Detajet dhe Mitet e COVID-19

Hyrje:  Pandemia e COVID-19 është përhapur në të gjithë botën brenda një periudhe të shkurtër kohe me mbi 24 milion raste deri më sot . Sidoqoftë, përkundër përhapjes së virusit, janë bërë shumë  përparime  si në kërkimin shkencor ashtu...
Donate